Adres Jarmarku

Jarmark Św. Dominika - Warszawa (Służew), ul. Dominikańska 2

Media społecznościowe

   

KLAUZULA RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakon Klasztoru Kaznodziejskiego z
  siedzibą w Warszawie przy Dominikańskiej 2, 02-741 Warszawa, NIP: 521-30-62-708,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Dalej Zakon).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu wykonania umowy - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b ogólnego
   rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);
  • w celu podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy - podstawą przetwarzania jest
   art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia 2016/679;
  • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zakonie na podstawie
   powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości
   — podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Zakonu polegającego na ewentualnym
   ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — podstawą prawną
   przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit F Rozporządzenia 2016/679).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
  • dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym,
   serwisowym, programistycznym),
  • podmiotom świadczącym na rzecz Zakonu usługi niezbędne do wykonania zawieranej z
   Panią/Panem umowy, takie jak usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów,
   pośrednictwo w zawieraniu umów, usługi prawne,
  • operatorom pocztowym i kurierom,
  • bankom i pośrednikom płatności w zakresie realizacji płatności,
  • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zawarcia umowy, a
  potem przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać
  każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych
  osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed
  takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas
  wymagany przepisami prawa.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
  wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
  się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych
  osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych
  osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Dla celów dowodowych, Zakon
  prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do podjęcia działań
  zmierzających do zawarcia umowy, a po jej zawarciu dane osobowe są niezbędne do
  poprawnej jej realizacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych jest
  brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.