Adres Jarmarku

Jarmark Św. Dominika - Warszawa (Służew), ul. Dominikańska 2

Media społecznościowe

   

REGULAMIN

I ZASADY OGÓLNE

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują Wystawców Jarmarku św. Dominika w Warszawie (zwanych dalej Wystawca i Jarmark) organizowanego przez Parafię św. Dominika w Warszawie (zwany dalej Organizator).
 2. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w dniu organizacji wydarzenia. Organizator zastrzega możliwość odmowy udziału osobom nieprzestrzegających prawa.
 3. Zapisy Wystawców prowadzimy od 21.03.2022 r. (poniedziałek) do 29.04.2022 r. (piątek) wyłącznie przez formularz, który jest dostępny na stronie internetowej https://jarmark.sluzew.dominikanie.pl/wystawcy. Zgłoszenia e-mailowe nie będą brane pod uwagę.
 4. Organizator będzie rozpatrywać wyłącznie zgłoszenia wysłane w terminie oznaczonym na stronie internetowej. Zgłoszenia wysłane po 29.04.2022 r. nie będą brane pod uwagę.
 5. Organizator z wszystkimi wystawcami skontaktuje się do 09.05.2022 r. (poniedziałek).
 6. Kolejność wysłania formularza nie wpływa na decyzję dotyczącą przyjęcia bądź odrzucenia Wystawcy.
 7. O wyborze Wystawcy decyduje jakość i rodzaj asortymentu tj. preferowane są: rękodzieła, antyki, zabawki edukacyjne – drewniane (nie przyjmujemy pośredników plastikowych zabawek), pracownie/warsztaty rzemieślnicze, produkty spożywcze własnej produkcji, wyroby ekologiczne. Oraz oryginalność oferty i dostępność powierzchni i infrastruktury.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru Wystawcy Jarmarku.
 9. Z uwagi na charakter Jarmarku oferowany asortyment nie może stać w sprzeczności z wartościami wiary katolickiej. Organizator zastrzega sobie prawo interwencji podczas imprezy w przypadku, gdy oferta wystawiennicza nie spełni tego wymagania.
 10. Organizator przydziela Wystawcy miejsce stoiska. Przydział miejsca jest ostateczny.
 11. Organizator nie zapewnia dostępu do prądu.
 12. Każdy Wystawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
  - zadaszenie stoiska,
  - kompletne wyposażenie niezbędne do prezentacji prac: stół, krzesło, itp. Uwaga! – nie stawiamy produktów na ziemi przed namiotem.
 13. Organizator rekomenduje, aby nie korzystać z przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw.

II OPŁATY

 1. Jednorazowy czynsz najmu za jedno stoisko o wymiarach do max. 3 m x 3 m podczas Jarmarku wynosi brutto 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych). Określony w regulaminie czynsz najmu obejmuje podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Wystawca zobowiązany jest do wniesienia czynszu najmu w terminie do dnia 20.05.2022 r. (piątek).
 3. Faktury dotyczące czynszu najmu stoisk zostaną wystawione w formie papierowej i przekazane wystawcy w dniu Jarmarku tj. 29.05.2022 r.
 4. Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej faktury będą wystawiane tylko na żądanie takiej osoby. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Wpłacona kwota czynszu nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.