Kontakt

Organizatorem Jarmarku Świętego Dominika jest Klasztor oo.Dominikanów na warszawskim Służewie. W sprawach związanych z organizacją XVIII edycji Jarmarku należy jednak kontaktować się bezpośrednio z organizatorami wskazanymi poniżej:

 

Klasztor Zakonu Kaznodziejskiego oo. Dominikanie
Dominikańska 2, 02-741 Warszawa
e-mail:
+48 22 543 99 00

 

Główny Koordynator Jarmarku
Arkadiusz Buczkowski
e-mail:
+48 574 228 068

 

Wystawcy – zgłoś się!
Koordynator ds. wystawców
Magdalena Jarowicz
e-mail:
+48 796 236 923 (proszę dzwonić: we wtorki g. 19-21 oraz soboty g.10-11)

 

Zostań sponsorem!
Koordynator ds. sponsorów
Magdalena Grabecka
e-mail:
+48 516 083 385

 

KLASZTOR ZAKONU KAZNODZIEJSKIEGO oo. DOMINIKANIE
Volkswagen Bank
74 2130 0004 2001 0419 4064 0006
w tytule Jarmark 2018